عنوان برچسب

بارداری،زایمان سزارین، جراحی سزارین،درد زایمان،زایمان

زایمان سزارین – راههای کاهش درد پس از “زایمان سزارین” – عکس

"زایمان سزارین" زایمان  با بی حسی زایمان سزارین عکس {زایمان سزارین} چند هفته است زایمان سزارین در چند هفتگی ************** زخم ناشی از عمل جراحی "سزارین" درد زیادی را برای مادر به همراه دارد و عدم تحمل این درد و یا عدم آگاهی از نحوه کنترل این درد، ممکن است بر تغذیه نوزاد با شیر مادر تأثیر منفی بگذارد و حتی ممکن است افسردگی بعد از زایمان را تشدید کند و از لحاظ روحی بر سلامت مادر و نوزاد تأثیر منفی بگذارد. زایمان سزارین با لیزر سزارین اپارات زایمان سزارین چگونه  است؟…
ادامه مطلب