اگر در زمان لبخند اصلا دندان دیده نشود • همراه با علم - سایت علمی ، آموزشی ، خانواده ، پزشکی ، آرایش و زیبایی