تغییر رنگ و شکل ناخن ها میتواند نشانه شروع یک بیماری جدی باشد

درمانگران سنتی، و حتی پزشکان با سابقه با نگاه به بیمار سرنخ هایی از وضعیت و کیفیت سلامت وی کسب […]