اگر استروئید را به مدت بیش از یک هفته مصرف کرده اید • همراه با علم - سایت علمی ، آموزشی ، خانواده ، پزشکی ، آرایش و زیبایی