عنوان برچسب

انتخاب بیمارستان برای یک خانم باردار که در آستانه وضع حمل

بیمارستان محل زایمان را دکتر انتخاب میکند یا مادر ؟

بیمارستان محل زایمان را دکتر انتخاب میکند یا مادر ؟ فرناز فردوسی، کارشناس ارشد مامایی - انتخاب بیمارستان برای یک خانم باردار که در آستانه وضع حمل قرار دارد، یکی از دغدغه‌های مهم تلقی می‌شود. بسیاری بر این باورند که وضعیت اقتصادی خانواده‌ها است که انتخاب بیمارستان و حتی پزشک دوران بارداری را رقم می‌زند. به عنوان مثال بسیاری از پزشکان خود را ملزم نمی‌کنند که طرف قرارداد بیمه باشند و گروه عمده‌ای از آن ها فقط در بیمارستان‌های خصوصی عمل زایمان را انجام می‌دهند و از آن جا که زایمان…
ادامه مطلب