عنوان برچسب

الگوي خياطي پيراهن زنانه

آموزش خياطي | پيراهن ساده ابريشمي زنانه + الگو

مقدار پارچه: تافته 1متر به عرض 140 سانتیمتر، آستری 70 سانتیمتر به عرض 140 سانتیمتر وسائل لازم: زیپ 40 سانتی، قزن  قسمت های الگو: آستری ـ 41 – پیش یکبار از تای پارچه 42- پشت 2 بار تافته- 43- 43 آ – پیش یکبار، پشت یکبار قبل از برش قسمت های 43-43آ را بهم بچسبانید و سپس روی پارچه قرار دهید. قسمت های الگو را روی پارچه قرار دهید و با اضافه برای درز و تو ببرید. طرز دوخت: درز وسط پشت را بدوزید. درز پهلوی سمت راست را چرخ کنید. درز پهلوی سمت چپ را تا سر علامت زیپ بدوزید. پهلوی سمت راست و چپ را…
ادامه مطلب