عنوان برچسب

افراد چاق مستعد به دیابت یا بیماری‌های قلبی احتمال بیشتری دارد که دچار پسوریازیس شوند