اشکالی ندارد که در یک جلسه، هم برنزه کنیم و هم کمی رنگ

استفاده از نی برای نوشیدن مایعات، می‌تواند باعث ایجاد خطوط پشت لب شود؟
ممکن است بعضی از این سوال و جواب‌ها شما را سورپرایز کند. مثلاً آیا می‌دانستید که استفاده از نی برای نوشیدن مایعات، می‌تواند ...