اشكال دارويي کلوتریمازول Clotrimazole :

کلوتریمازول Clotrimazole | عوارض جانبی و موارد مصرف دارو
موارد و مقدار مصرف کلوتریمازول Clotrimazole  این دارو بانام لاتین  Clotrimazole  و نام تجاری ®Canesten  در گروه دارویی  ایمیدازول ، ضدقارچ قرار دارد ...