عنوان برچسب

اس ام اس های زیبا ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع)

پیامک مناسبتی | اس ام اس ویژه شهادت امام حسن (ع)

اس ام اس های زیبا ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع)  آرزوی زینبه با هزار غم و محن / که تو روز تشییع بشه بدن امام حسن ای خدا تو مدینه غصه بی اندازه شد / بین اشک و آه بدن تشییع جنازه شد * * * * * * * شهادت امام حسن مجتبی * * * * * * * اى دل خون شده! ایّام عزاى حسن ست / كز ثَرى تا به ثریّا همه بیت الحزن ست پیرهن چاك زنم در غم آن گوهر پاك / گز غمش چاك ملك را به فلك پیرهن ست * * * * * * * شهادت امام حسن مجتبی * * * * * * * من امام مجتبى ریحانه پیغمبرم از چراغ انجمن در انجمن تنها ترم من غریب…
ادامه مطلب