عنوان برچسب

استفاده از نمک دریا در درمان و پیشگیری از سلولیت موثر است

سلولیت چیست | “درمان های گیاهی و خانگی سلولیت” | علل اصلی بروز سلولیت

"سلولیت" به چربی ذخیره شده زیر پوست گفته می شود سلولیت به چربی ذخیره شده زیر پوست گفته می شود که این چربی اغلب در قسمت ران، باسن و در پایین شکم دیده می شود. سلولیت را اغلب با عناوین پوست پرتقال یا پوست پنیر می شناسند. با توجه به…