عنوان برچسب

از پارچه‌ی نمدی خود چهار دایره ببرید. این دایره‌ها

آموزش تصویر دوخت کلاه گل دار زیبا

آموزش تصویر دوخت کلاه گل دار زیبا چیزی که برای دوخت گل نیاز دارید یک صفحه  پارچه‌ی نمدی به رنگ دلخواه نخ قلاب‌دوزی شماره‌ی 6. سعی کنید رنگ آن شبیه به نمد باشد نمد سفیدرنگ برای مرکز گل ماژیک نشانه‌گذاری یا خودکار مشابه مرحله‌ی دو: دایره‌ها از پارچه‌ی نمدی خود چهار دایره ببرید. این دایره‌ها را از وسط تاکرده و ببرید. هرکدام از آن‌ها را دوبار تا کنید. این کار برای ساخت گلبرگ‌های گل است. پنج عدد از این گلبرگ‌ها درست کنید. مرحله‌ی سه: آن‌ها را بدوزید سوزن خود را با نخ…
ادامه مطلب

آموزش دوخت کلاه گل دار دخترانه نمدی + الگو

چیزی که برای گل نیاز دارید یک صفحه  پارچه‌ی نمدی به رنگ دلخواه نخ قلاب‌دوزی شماره‌ی 6. سعی کنید رنگ آن شبیه به نمد باشد نمد سفیدرنگ برای مرکز گل ماژیک نشانه‌گذاری یا خودکار مشابه مرحله‌ی دو: دایره‌ها از پارچه‌ی نمدی خود چهار دایره ببرید. این دایره‌ها را از وسط تاکرده و ببرید. هرکدام از آن‌ها را دوبار تا کنید. این کار برای ساخت گلبرگ‌های گل است. پنج عدد از این گلبرگ‌ها درست کنید. مرحله‌ی سه: آن‌ها را بدوزید سوزن خود را با نخ قلاب‌دوزی نخ کنید. اطراف لبه‌های دایره‌ای گلبرگ‌ها…
ادامه مطلب