عنوان برچسب

از نظر طب سنتی غذای کثیف ( متکاثف ) چه غذایی است؟

شناخت انواع مزاجها در طب سنتی | اصطلاحات تغذیه

اصطلاحات تغذیه در طب سنتی ایران: طی قرن‌های متمادی و بر اساس تجربه، غذاها را به هجده خانواده تقسیم‌‌بندی کرده‌اند که قبل از بیان آنها لازم است برخی از اصطلاحات تخصصی تغذیه را به اختصار توضیح دهیم: غذای لطیف از دیدگاه طب سنتی: غذایی است که وقتی بدن روی آن اثر می‌کند، به سرعت هضم می‌شود و مورد استفاده اندام‌ها قرار می‌گیرد و قوای تدبیر کننده بدن می‌توانند به سرعت آن را آماده مصرف ‌کنند. به عبارت دیگر، از این دسته از غذاها خون رقیقی تولید می‌شود که به سهولت…
ادامه مطلب