عنوان برچسب

از موی ديگران می توان برای کاشت مو استفاده کرد

پوست و مو | تصورات رايج غلط درباره كاشت موي طبيعي

دکتر علی وفائی، متخصص پوست و مو فرد متقاضی کاشت موی طبيعی معمولاً در ذهن خود دارای يکسری تصورات و پيش داوری ها از کاشت موی طبيعی و نتايج آن است که با واقعيات بسيار فاصله داشته و لازم است که ذهنیت وی با معاينه صحيح و مشورت روشن شده و متوجه واقعيت های امر گردد. شماری از تصورات غلط عامه مردم در مورد کاشت موی طبيعی و نتايج آن در ذيل آورده شده است: با کاشت موی طبیعی می توان موهای اندکی کم پشت را پرپشت ترکرد در کاشت مو یک گرافت از طريق ايجاد يک شکاف بسيار ظريف وارد پوست می شود. اين سوراخ (با…
ادامه مطلب