عنوان برچسب

از مطالعه در طول شب خودداری کنند

چه ساعتی از روز درس بخوانیم؟ – ساعت ۶ تا ۹ شب بهترین زمان

درس خواندن و یادگیری پروسه ای است که شیوه ها و قوانین مخصوص به خود را دارد. در فصل امتحانات پرداختن به شیوه صحیح مطالعه بیش از باقی ایام سال مورد توجه قرار می گیرد و والدین بسیاری می خواهند بدانند که چطور می توانند به یادگیری بهتر فرزندان شان کمک کنند؟ یکی از سوالات مهم در این حوزه مربوط به ساعات آمادگی مغز برای یادگیری است. اینکه در چه ساعاتی از روز بهترین عملکرد مغز و حافظه وجود دارد و این سوال البته رابطه نزدیکی با ساعات خواب نیز دارد. محمد رضابیگی، روانشناس بالینی در مورد این موضوع…
ادامه مطلب