عنوان برچسب

از مصرف مولتی ویتامین‌های بارداری غافل نشوید

بارداری “هفته هفتم “| وضعیت “جنین” و مادر | “تغذیه مادر” |…

هفته هفتم بارداری خوب چه حسی دارد؟ بازیگر شدن را می‌گویم؟ هنوز هم به درستی با وجود آنکه هفته هفتم بارداری را سپری می‌کنید در نقش خود جا نیفتاده‌اید. ایرادی ندارند، طول می‌کشد تا بتوانید با زندگی جدیدتان خود را وقف دهید. رویان کوچولو با آنکه هنوز قد نکشیده و شما را اذیت نمی‌کند با این حال تطبیق دادن خودتان با این شرایط راحت نیست. بهتر است در این هفته بیشتر روی نمایشنامه تمرکز کنید تا بهتر بتوانید در نقش خود فرو بروید. هفته هفتم بارداری وضعیت جنین وروجک شما این هفته سریع‌تر رشد…
ادامه مطلب