از مشکلات کیست جسم زرد خونریزی است

بانوان | آشنايي با انواع مختلف كيست هاي تخمدان و علائم آنها
وقتی بیماری با مشکل رحم به مطب متخصص زنان مراجعه می کند، پزشک برای اطمینان بیشتر سونوگرافی درخواست می کند. این ابزار ...