عنوان برچسب

از قسمت فاق شلوار حدود 20 سانتی متر پائین

آموزش تصویری دوخت کیف از شلوار جین ( لی ) کهنه

درست کردن کیف از شلوار جین, استفاده دوباره از شلوار لی, استفاده از شلوار لی کهنه, استفاده از شلوار لی, درست کردن کیف از شلوار جین, استفاده از شلوار جین کهنه, استفاده از شلوار جین, استفاده از شلوار جین قدیمی, از قسمت فاق شلوار حدود 20 سانتی متر پائین بیایید و پاچه ها را از قسمت بالا جدا کنید. درزهای وسط شلوار را باز کنید. درز وسط را صاف بدوزید و اضافه های آن را جدا کنید. با دوخت چند ساسون یک سانتی در قسمت وسط پائین کیف را کمی جمع کنید. دو کفی بیضی به اندازه قسمت پائین کیف…
ادامه مطلب