عنوان برچسب

از طریق ماسک تنفسی وارد بدن مادر می شود و با تسکین درد

“زایمان طبیعی بدون درد” با بی حسی اپیدورال – درد زایمان طبیعی

"زایمان طبیعی بدون درد" آشنایی با روش زایمان طبیعی بدون درد با بی حسی اپیدورال فرآیند زایمان و تولد کودک همواره با تصوری از درد همراه بوده است . واقعیت این است که درد زایمان یکی از شدیدترین نوع دردهاست البته دردی که کوتاه و خوشایند است و نوید تولد کودکی دوست داشتنی را با خود به همراه دارد. نوزادی که نه ماه با مادر زندگی کرده است. تحولات دنیای پزشکی همواره به دنبال خوشایند سازی فرآیند زایمان بوده است. در یک دوره زمانی سزارین در کشورهای توسعه یافته باب شد اما با گذشت زمان شاهد…
ادامه مطلب