عنوان برچسب

از شیر خود برای تغذیه نوزادان چند قلوی

پرسش های رایج مادرانی که دوقلو یا چند قلو به دنیا میاورند

پرسش های رایج مادرانی که دوقلو یا چند قلو به دنیا میاورند ذهن مادرانی که نوزادان دوقلو یا چند قلو به دنیا می‌آورند همواره درگیر پرسش‌هایی است که با رشد و نمو و تربیت نوزادانشان ارتباط تنگاتنگی دارد. آنها همواره چیزهایی از خود می‌پرسند که شاید اگر تک نوزاد به دنیا می‌آوردند تا این حد ذهنشان را درگیر نمی‌کرد. در این مقاله 4 پرسش رایج از این دست را به همراه پاسخ‌های کارشناسانه به آنها ارایه کرده‌ایم. چگونه می توانم به بهترین شکل ممکن از نوزادانم مراقبت کنم؟ نگرانی‌ها و…
ادامه مطلب