عنوان برچسب

از روش های آموزشی اشتباه طوطی اجتناب نمایید

پرندگان | اگر ميخواهيد كاري به طوطي خود ياد بدهيد از اين كارها خودداري كنيد

تصمیم گیری برای آموزش و تمرین دادن طوطی یک کار فوق العاده است. شما می توانید از ترفندهای سرگرم کننده و دستورات کاربردی برای آموزش طوطی خود استفاده نمایید و با طوطی خود ارتباط برقرار نمایید.با این حال شما باید از روش های آموزشی اشتباه طوطی اجتناب نمایید. انجام روش های آموزشی اشتباه منجر به استرس طوطی می گردد. موارد روش های آموزشی اشتباه طوطی به شرح زیر می باشند: _ جلسه آموزشی اجباری طوطی در ابتدا پیش از آموزش باید مطمئن باشید که طوطی راحت است  و…
ادامه مطلب