عنوان برچسب

از روان سازهای واژنی بر پایه آب یا مرطوب کننده واژن

چگونه عوارض ناراحت کننده یائسگی را کاهش دهیم ؟

چگونه عوارض ناراحت کننده یائسگی را کاهش دهیم ؟ گر گرفتگی تان را کاهش دهید دفتر یادداشتی تهیه کنید و گرگرفتگیهای خود را ثبت کنید. ببینید چه چیزهایی باعث این حالت میشوند؟ کافئین، دمای بالا، استرس و غیره همه از عوامل رایج گرگرفتگی هستند. وقتی دچار گر گرفتگی شدید، تنفس خود را عمیق و آهسته کنید، از بینی دم عمیق و از دهان باز دم عمیق. در موارد شدید با پزشک صحبت کنید. تعریقهای شبانه را کاهش دهید گر گرفتگی در شب میتواند سه دقیقه یا بیشتر طول بکشد. این حالت، شما را خیس…
ادامه مطلب