عنوان برچسب

از دست دادن شغل بسیار سخت است،

بهترین روش برخورد با شوهر ورشکسته و بیکار

بهترین روش برخورد با شوهر ورشکسته و بیکار معمولا چنین فردی همیشه به‌دنبال کار است عده زیادی از زنان پا به پای مردان برای تامین هزینه‌های زندگی تلاش می‌کنند بیکاری هم برای زن و هم برای مرد واقعه‌ای ناخوشایند و استرس‌زاست نقش زنان در همراهی همسرشان بسیار سخت‌تر از دیگر شرایط دشوار زندگی است بهتر است آرامش‌تان را حفظ کنید و با خونسردی پیش بروید در مورد بیکاری همسرتان با هیچ کس بویژه نزدیکان‌تان صحبت نکنید. فقط ادعای حامی بودن نکنید، بلکه سعی کنید در کلام و رفتارتان نیز حمایت‌های صادقانه و…
ادامه مطلب