عنوان برچسب

از جدول ستاره استفاده کنید

روش ها و راه حل هایی برای جدا خوابیدن کودک از والدین

مشکلات خوابیدن در خانه شما هر چه باشد، شما تنها، دچار آن نیستید. جدا خوابیدن کودک از والدین همیشه مشکلی برای والدین بوده است.روز پرکاری داشته‌اید و به سختی کار کرده‌اید. زمان آن فرارسیده است که کوچک‌ترها به شما شب بخیر بگویند، به بستر بروند، چشمانشان را ببندند و به خواب بروند تا روز بعد در ساعتی مناسب، سرحال و شاداب از خواب برخیزند ولی در خانه شما اوضاع بدین ترتیب پیش نمی‌رود. هر کس برای اینکه بتواند در روز به خوبی کار کند، باید شب به بهترین وجه ممکن استراحت کند. شب‌هنگام نباید…
ادامه مطلب