عنوان برچسب

از بین بردن جوش صورت،علت جوش صورت

“جوش” هایی که باعث “عفونت” و مرگ میشود | “مثلث خطر Danger…

"جوش" هایی که باعث "عفونت" و مرگ میشود | "مثلث خطر Danger Triangle" هرگز نباید اقدام به دستکاری جوش یا دمل در صورت به ویژه اگر در مثلث خطر باشد بکنید. ‎ اگر شما در صورتتان به ویژه اگر در مثلث خطر با رشد جوش یا دمل مواجه هستید هرگز نباید اقدام به دستکاری و به اصطلاح ترکاندن آنها بکنید. زیرا فشردن این نقاط خطر عفونت را در پی دارد اما با این وجود، وسوسه میشیم و این وسوسه ممکن است حتی به قیمت جانمان تمام شود!! پزشکان درباره دستکاری و فشار دادن جوش‌ ها و دمل‌‌ ها در نقاط خاصی از صورت که به…
ادامه مطلب