عنوان برچسب

از ارتباط موفق یاد گرفتن این است که سوالاتی را مطرح کنید که فرد

روش های ایجاد ارتباط دوستانه و صمیمی با دیگران

روش های ایجاد ارتباط دوستانه و صمیمی با دیگران چکیده : مهارت های مردمی خوب با اعتماد به نفس شروع می شود یکی از مهمترین قوانینی که باید رعایت کنید این است که مستقیم به چشم های طرف مقابل نگاه کنید وقتی دو نفر با هم ارتباط چشمی برقرار می کنند، ارتباطی موثر شکل می گیرد هیچ چیز بدتر از لاف زدن در مورد خود، یک ارتباط را خراب نمی کند علاقه مندی خود را به صحبت های دیگران نشان دهید. بخشی از ارتباط موفق یاد گرفتن این است که سوالاتی را مطرح کنید که فرد مقابل را به فکر کردن وا دارد. در…
ادامه مطلب