ادل در جشنواره گلاستونبری 2016،مدل لباس خاص ادل

لباس ادل در جشنواره Glastonbury 2016 | مدل لباس ادل در جشنواره گلاستونبری
ادل یکی از شرکت کنندگان در جشنواره گلاستونبری Glastonbury 2016 بود که به دلیل لباس زیبا و خاصی که پوشیده بود مورد ...