عنوان برچسب

اختلال پرخوری (binge eating disorder)

دلایل ایجاد اختلال پرخوری و یا بی اشتهایی عصبی

دلایل ایجاد اختلال پرخوری و یا بی اشتهایی عصبی بیشترین گروهی از مردان که به اختلال خوردن, پرخوری و کم خوری مبتلا شده‌اند، نوجوانان قبل از ورود به دانشگاه و ورزشکاران بوده‌اند. در اغلب موارد درمان مبتلایان به اختلالات خوردن شامل دارودرمانی و رفتاردرمانی همزمان است. اختلال خوردن چیست؟ هر چند که اختلالات خوردن (Eating disorders) در مردان در مقایسه با زنان شیوع کمتری دارد، باید توجه داشت که این اختلالات محدود به گروه سنی خاص یا جمعیت خاصی از مردان نیستند. تا به امروز،…
ادامه مطلب