عنوان برچسب

اختلال رفتاری خواب REM شناخته می شود

درباره دلايل خواب ديدن بيشتر بدانيم | آيا تعبير خواب واقعيت دارد؟

خواب دیدن در طی مرحله خواب حرکت سریع چشم (REM) روی می دهند. در یک شب عادی، ما در مجموع 2 ساعت خواب می بینیم که به خاطر چرخه خواب، این دو ساعت از هم تفکیک و جدا می شوند. پژوهشگران درباره چگونگی خواب دیدن و این که چرا خواب می بینیم اطلاعات زیادی ندارند. به عنوان مثال درباره خواب های نوزادان تازه متولد شده چیزی نمی دانند. همچنین نمی دانند چرا طول عمر موش های محروم از خواب REM به میزان زیادی کوتاه تر از موش های دیگر است. پستانداران و پرندگان هم مراحل خواب REM را دارند اما جانوران خونسرد مانند لاک…
ادامه مطلب