عنوان برچسب

اختلال تیروئید و تاثیر آن بر عملکرد دستگاه تناسلی زنان

عملکرد غده تیرویید با دستگاه تناسلی زنان ارتباط دارد

عملکرد غده تیرویید با دستگاه تناسلی زنان ارتباط دارد تاثیر پرکاری و کم کاری تیروئید در دوران بارداری اختلالات تیروئید خود را به شکل کم کاری یا پر کاری تیروئید نشان می دهد. جالب توجه است که بدانید که عملکرد غده تیرویید با دستگاه تناسلی زنان ارتباط دارد. غده تیروئید در جلوی نای قرار گرفته و برای ساختن هورمون های آن نیاز ضروری به ید است. همان طور که گفته می شود، اختلالات تیروئید در زنان 10 برابر شایع تر از مردان است. این اختلالات خود را به شکل کم کاری یا…
ادامه مطلب