عنوان برچسب

احساس گیر کردن چیزی درون زانو، صدا دادن زانو

کندرومالاسی کشکک یا سندرم زانوی دونده

 کندرومالاسی کشکک یا سندرم زانوی دونده این بیماری در جوانان و اغلب ورزشکار تاثیرگذار است. این بیماری عموما در بین نوجوانان و جوانان اتفاق می افتد و در بین زنان بیشتر شایع است. بیماری نرمی کشکک زانو عموما با سندروم زانوی دونده اشتباه گرفته می شود. نرمی کشکک زانو یا کندرومالاسی نشان دهنده نرم شدن غیر عادی غضروف زیری کشکک (پاتلا) است. این شرایط باعث ایجاد درد در جلوی زانو (درد زانوی قدامی) می شود. این بیماری منجر به درد جلوی زانو، ورم و صدای سایش در حین حرکت دادن زانو می شود. کندرومالاسی…
ادامه مطلب