عنوان برچسب

احساس سرما در بارداری و جنسیت جنین تشخیص جنسیت جنین

سوال : آیا بی خوابی دوران بارداری نشانه پسر بودن جنین است ؟

جنسیت جنین چه ارتباطی با خواب و مشکلات مربوط به خواب داره ؟ اینطور که دوستان و آشنایان می گن داشتن خواب خوب و راحت در دوران بارداری می تونه نشانه دختر بودن جنین باشه .من از وقتی باردار شدم خوابم خیلی سبک شده و دیر خوابم می بره .اگر هم وسط خواب از خواب بیدار بشم خیلی سخت می تونم دوباره بخوابم. آیا بچه من پسره ؟ اصلا مشکلات خواب و راحتی و یا ناراحتی در زمان خواب ربطی به جنسیت جنین داره ؟ پاسخ برخی از کاربران : مریم منم شنیدم ولی هیچ ربطی نباید داشته باشه آرزو من زیاد و راحت…
ادامه مطلب