عنوان برچسب

احساس خارش را تحمل کنید و ریشتان را نتراشید تا رشد ابتدایی

روش هایی برای افزایش رشد موی ریش و سبیل

روش هایی برای افزایش رشد موی ریش و سبیل در بسیاری از فرهنگ ها در سراسر دنیا، داشتن ریش برای مردها نشانی از قدرت و اقتدار است و اغلب پسران نوجوان و جوان با رسیدن به سن بلوغ، در جستجوی راه هایی برای سریعتر کردن رشد ریشها هستند. پر شدن کامل صورت از ریش و سبیل نیازمند صبر و زمان است و به خصوصیات ژنتیکی فرد و سطح هورمون تستوسترون در بدن بستگی دارد اما علاوه بر عوامل ژنتیکی در رشد سریعتر ریش و سبیل، برخی از عوامل محیطی نیز میتوانند در این خصوص نقش داشته باشند. در صورتی که ریش و سبیل شما با سرعت…
ادامه مطلب