عنوان برچسب

احتمال شروع دردهای زایمانی در هواپیما وجود دارد

راهنمای مسافرت خانم های باردار – در دوران بارداری چطور به سفر برم ؟

راهنمای مسافرت خانم های باردار - در دوران بارداری چطور به سفر برم ؟  بارداری دورانی است که در آن، مادر و جنین نیاز به مراقبت بیشتری دارند. اگرچه بیشتر بارداری‌ها بدون خطر هستند ولی این موضوع قابل‌پیش‌بینی نیست و هر لحظه ممکن است اتفاق جدیدی بیفتد و مسیر بارداری را به کلی عوض کند. پس بهتر است مادران در طول این دوران زیاد از مراکز بهداشتی-درمانی فاصله نگیرند و سفر را به زمانی موکول کنند که کودک متولد شده است. اما بسیاری از خانم‌های باردار به این توصیه گوش نمی‌دهند و تمایل دارند در…
ادامه مطلب