عنوان برچسب

احتمال بروز مشکلات تنفسی در دوقلوها وجود دارد

اگر دوقلو یا چندقلو به دنیا آورده اید به این نکات توجه کنید

اگر دوقلو یا چندقلو به دنیا آورده اید به این نکات توجه کنید احتمال بروز مشکلات تنفسی در دوقلوها وجود دارد دوقلوها را در ماه‌های نخست در یک تخت بخوابانید امکان انتقال بیماری بین دوقلوها وجود دارد دوقلوها شبیه هم هستند اما تفاوت‌های خاص خود را هم دارند همراهی با دوقلوها به تدریج آسان‌تر می‌شود به دنیا آمدن نوزادان دوقلو دنیایی از هیجان را به همراه می‌آورد. تحقیقات نشان می‌دهد در بسیاری از کشورهای جهان روند به دنیا آمدن دوقلو و چندقلوها درحال افزایش است که در این میان…
ادامه مطلب