عنوان برچسب

احتمال بارداري ناخواسته پس از تماس جنسي

روش اورژانسی پیشگیری از بارداری و حاملگی ناخواسته

روشهای اورژانس پیشگیری از بارداری : روش اورژانس پیشگیری از بارداری روشی است که پس از تماس جنسی بدون استفاده از روش های مطمئن پیشگیری از بارداری و یا هر موردی که احتمال بارداری ناخواسته پس از تماس جنسی را داشته باشد، استفاده می شود . میزان اثربخشی روشهای اورژانس :‌ اثر بخشی این روش با قرص های لوونورژسترل حدود 99 % و با استفاده از قرص های ترکیبی حدود 97 % است . اثر بخشی این روش با فاصله زمانی تماس جنسی تا آغاز استفاده از روش ارتباط قابل توجهی دارد . هر چقدر فاصله زمانی تماس تا آغاز استفاده…
ادامه مطلب