عنوان برچسب

احتلام (خروج مایع منی در خواب)

احتلام یا خروج مایع منی در شب در افراد متاهل هم می تواند رخ دهد

احتلام یا خروج مایع منی در شب در افراد متاهل هم می تواند رخ دهد احتلام (خروج مایع منی در خواب) احتلام از انواع انزال است و عبارت است از خارج شدن منی از انسان در هنگام خواب.  اگر احتلام یا خروج مایع منی در خواب هر چهار روز یکبار برای شما پیش می ‏آید مساله‏ ای کاملا طبیعی است و جای نگرانی ندارد اما اگر احتلام هر روز و یا هر دو روز یکبار اتفاق بیفتد غیر طبیعی است. درباره احتلام در خواب چه می دانید؟ آیا در مورد احتلام یا همان خروج ناخواسته منی شبانه که با عنوان جنابت در شب معروف…
ادامه مطلب