عنوان برچسب

اجزای آ یا پروتئین های موش

دارونامه تخصصی | عوارض و موارد مصرف ابسیکسیماب abciximab

ابسیکسیماب abciximab مصرف در دوران حاملگی : گزارشات کامل و دقیقی وجود ندارد گروه دارویی  و درمانی : مهار کننده تجمع پلاکتی اشکال دارویی : inj: 2mg/ml فارماکوکینتیک - دینامیک و مکانیسم اثر : ابسیکسیماب قطعه fab از آنتی بادی مونوکلونال 7e3 است که به گلیکوپروتئین IIb/IIIa در سطح پلاکت ها متصل میشود.این عمل از اتصال فیبرینوژن ،فاکتورفون -ویلراند و سایر مولوکول های چسبیده به محل گیرنده ها جلوگیری کرده و مانع تجمع پلاکتی میشود از این دارو به همراه هپارین و آسپرین برای پیشگیری…
ادامه مطلب