عنوان برچسب

اثرات مخرب خیانت بر فرزندان،تأثیر خیانت پدر یا مادر

بهترین عکس العمل بچه ها در برابر والدین خیانتکار | خیانت به همسر

بهترین عکس العمل بچه ها در برابر والدین خیانتکار | خیانت به همسر در زمان کشف خیانت یکی از والدین باز هم می‌توانید رابطه‌تان را با آنها حفظ کنید‎ کشف اینکه یکی از والدینتان به دیگری خیانت کرده است یا می‌کند، کشف وحشتناکی است. این کشف حتی رابطه شما با آنها را هم برایتان زیر سوال می‌برد و ممکن است احساس کنید صمیمیت چندانی با آنها ندارید یا حتی عصبانی شوید. بااین حال آنها هنوز والدین شما هستند و باز هم می‌توانید رابطه‌تان را با آنها حفظ کنید. خیلی مهم است که با روش‌هایی درست احساساتتان…
ادامه مطلب