عنوان برچسب

ابن سینا در كتاب قانون راجع به بنفشه چنین گفته است:

گياهان دارويي | خواص دارويي و درماني گياه بنفشه معطر

 بنفشه معطر نام های فارسی: بنفشه معطر، بنفشه نام علمی: viola odorata نام عمومی: sweet violet نام انگلیسی: sweet violet نام عربی: بَنَفْسَج (Banafsaj) نام فرانسوی: violette odorante نام آلمانی: Marzviole نام خانواده: violaceae  (بنفشه) گیاه شناسی: بنفشه معطر گیاهی است علفی و بوته ای كه پایا و چندساله می باشد. برگ های قلبی شكل گیاه دمبرگ درازی دارند كه از محل مشتركی در ناحیه یقه گیاه (تقریباَ هم سطح با زمیت) خارج می شوند. این برگ ها اكثراَ روی زمین گسترده اند و ساقه وجود ندارد.…
ادامه مطلب