عنوان برچسب

ابروهای پهن ظاهر شما را از اینرو به اونرو می‌کند

توصیه هایی برای داشتن ابروی پهن و زیبا | آرایش و زیبایی

ابروهای پهن ظاهر شما را از اینرو به اونرو می‌کند، و باعث خواهد شد زیباتر و شیرین‌تر بنظر بیایید. بنظر می‌رسد که دستیابی به ابروهایی بزرگ، پهن، و برجسته؛ حتی با وجود یک دراور پر از مداد، سایه، و ژل‌های رنگی، کاری سخت باشد. برداشتن غیر منطقی ابرو، واکس بیش از اندازه، زیاده روی در بند انداختن، تراشیدن غیر قابل قبول ابرو، و حتی ژنتیک، هر دلیلی که داشته باشید، بهرحال این موضوع قابل حل است. با کمی دانش، صبوری و اراده، می‌توانید ابروهایتان را از وضعیت ضعیفی که دارند تقویت کنید. ۱. بند…
ادامه مطلب