عنوان برچسب

ابروهای پرپشت مد روز هستند ولی

آرایش اصولی چشم و ابرو برای خانم های مسن

آرایش اصولی چشم و ابرو برای خانم های مسن زمان هایی هست که وقتی به آیینه نگاه می کنیم و یاد دوران جوانی و شادابی پوستمان می افتیم، ناخود آگاه از گذر زمان و گرد پیری وحشت می کنیم و دلمان همان شور و حال سال های گذشته را می خواهد. لوازم آرایش و آرایش کردن خانم های سالمند این احساس شاید زمانی بیشتر مهمان قلب هایمان شود، مثلا هنگامی که به یک مهمانی و یا مراسمی دعوتیم که نیاز به آرایش و خودآرایی بیشتری داریم و دقایق بیشتری را در جلوی آیینه می گذرانیم! چه کسی از گذر زمان، در پناه است؟ اما مگر نه…
ادامه مطلب