عنوان برچسب

ابتلا به استئوپنی و استئوپروز یا پوکی استخوان

برنامه غذایی و تغذیه مناسب برای جلوگیری از پوکی استخوان

برنامه غذایی و تغذیه مناسب برای جلوگیری از پوکی استخوان تراکم مواد معدنی استخوان به سطح مواد معدنی موجود در استخوان ها ارجاع می شود، که نشان دهنده قدرت و تراکم آنها است. تراکم مواد معدنی استخوان که به کمتر از سطوح عادی کاهش یابد، اما به اندازه ای کم نباشد که در قالب پوکی استخوان طبقه بندی شود، به نام استئوپنی شناخته می شود. استئوپنی به طور کلی موجب درد یا نشانه های دیگر نمی شود. اما درک چگونگی پیشگیری از آن مهم است زیرا می تواند به پوکی استخوان تبدیل شود، و در این حالت…
ادامه مطلب