عنوان برچسب

ابتدا بدلیل شکافتن

قبل از «فروش کلیه» بخوانید – خرید و فروش ” کلیه”

قبل از «فروش کلیه» بخوانید - خرید و فروش " کلیه" در صورتی که به هردلیلی تصمیم به اهدای کلیه دارید لطفا نکات زیر را رعایت نمایید نکته بسیار مهم (98/3/01) . به هیچ عنوان شماره خود را در اینترنت به عنوان فروشنده کلیه ثبت نکنید. اخیرا مشاهده شده است کسانی از طرف فردی که خود را خریدار کلیه از اروپا و ترکیه معرفی می کند ، مورد کلاه برداری قرار گرفته اند. باندهایی از این دست ، شما را با وعده پول هنگفت برای فروش کلیه فریب داده و در صورت همراهی ، در کشورهای همسایه به صورت غیر قانونی اقدام…
ادامه مطلب