عنوان برچسب

آیین همسرداری سازش زن و شوهر صحبت کردن زن و شوهر

زندگی زناشویی | چگونه در زندگی زناشویی با همسرمان راحت حرف بزنیم؟

تحقیق روی 11 هزار زن و مرد نشان داده است بیشتر اختلاف زن و شوهرها در مورد خانواده هایشان است. رابطه خانوادگی افراد بسیار عمیق و ریشه ای است و نمی توان انتظار داشت به راحتی از بین برود. اگر خیلی دوست ندارید همسرتان با اعضای خانواده خود صمیمی و گرم باشد، پیش از ازدواج حتما این مسایل را در نظر بگیرید. اگر رابطه نزدیک و عمیق آنها با خانواده هایشان شما را آزار می دهد باید با احتیاط بیشتری برای ازدواج تصمیم گیری کنید. مگر اینکه طرز فکر خود را تغییر دهید.یک کارشناس مسایل خانواده داستانی تعریف می…
ادامه مطلب