عنوان برچسب

آیا گودی کمر میتواند در کوتاهی قد مؤثر باشد؟

آیا بعد از 25 سالگی امکان بلندتر شدن قد وجود دارد ؟

آیا بعد از 25 سالگی امکان بلندتر شدن قد وجود دارد ؟ هنگامی که صحبت از افزایش قد میشود، اولین چیزی که به ذهن خطور میکند محدودیت سنی است. تقریبا اکثر افراد میدانند که روند رشد قد در دختران تا سن ۱۸ تا ۲۰ سالگی و در پسران تا ۲۴ سالگی ادامه خواهد داشت و تا این سنین هورمون رشد که توسط هیپوفیز ترشح میشود، مسئول افزایش قد است. با توجه به کاهش ترشح هورمون بعد از بلوغ، افزایش قد و بلندتر شدن کمی سخت است. در بیشتر موارد اپی فیز استخوانهای بلند بسته شده اند و تمام نقاط غضروفی باقیمانده به…
ادامه مطلب