عنوان برچسب

آیا کسی از روغن خراطین استفاده کرده و راضی بوده ؟

روغن خراطین – افزایش سایز – آیا واقعیت دارد ؟

استفاده از روغن خراطین یکی از روش هایی است که برای افزایش سایز آلت مردانه و یا بزرگتر کردن سینه در زنان توصیه میشود . ولی واقعا تا چه اندازه این ادعا واقعیت دارد ؟ آیا کسی از روغن خراطین استفاده کرده و راضی بوده ؟ روغن خراطین واقعا چقدر در افزایش سایز سینه و افزایش سایز آلت در مردان موثر است . در واقع تحقیقات معتبری در این مورد موجود نیست و اکثر نوشته های موجود در اینترنت بر پایه برخی نظرات به نقل از بعضی از متخصصان طب سنتی میباشد . آیا روغن خراطین میتواند باعث افزایش سایز و طول آلت…
ادامه مطلب