عنوان برچسب

آیا هیپنوتیزم میتواند باعث کاهش وزن و لاغری شود ؟

لاغری – آیا کاهش وزن با هیپنوتیزم امکان پذیر است ؟

کاهش وزن به کمک هیپنوتیزم - باعلم : مدتهای زیادی است که از روش هیپنوتیزم درمانی برای کمک به درمان بسیار از اختلالات روانی و یا ترک سیگار ، مواد مخدر ، الکل و... استفاده میشود . در این میان برخی ادعا میکنند که با استفاده از هیپنوتیزم درمانی میتواند باعث کاهش وزن و لاغری افراد شوند. ولی تا چه حد این ادعا میتواند صحیح باشد . هیپنوتیزم چیست ؟ (1) اصول هیپنوتیزم به صورت ساده شامل کاهش آگاهی فرد هیپنوتیزم شونده از محیط اطراف و افزایش تمرکز و توجه درونی و افزایش پیشنهاد پذیری او از طرف هیپنوتیزم…
ادامه مطلب