عنوان برچسب

آیا موی شرابی را می‌شود به عسلی تبدیل كرد؟

سوال و جواب های رایج درباره ماسک مو

برای رنگ مسی از واریاسیون سبز استفاده کنیم یا نه؟ خیر به هیچ عنوان از واریاسیون سبز استفاده نکنید چون دیگر به شما رنگ مسی نخواهد داد. رنگ پوستم سفید است، چه رنگی برای موهایم مناسب است؟ رنگ مو به فصل بستگی دارد. رنگ بلوند و دارای قرمزی مخصوص فصل‌های به ترتیب گرم و سرد هستند؛ ولی برای پوست سفید ترجیحا رنگی که دارای قرمزی باشد مثل ماهاگونی و مسی توصیه می‌شود. چگونه تن نارنجی موهای رنگ‌شده را از بین ببریم؟ وقتی مویی نارنجی می‌شود، نمی‌توان از رنگ‌های روشن استفاده کرد؛ حتما باید…
ادامه مطلب