عنوان برچسب

آهن خون‌رنگزا: این نوع آهن فقط در خوراکی‌های حیوانی

چرا مصرف بیش از حد قرص آهن برای سلامت مضر است ؟

آهن در زمره مواد معدنی ضروری قلمداد می‌شود.با این وجود، همانند بسیاری از دیگر مواد معدنی مصرف بیش از حد آن برای سلامت مضر است.در واقع، آهن می‌تواند چنان سمی‌ باشد که جذب آن به شدت از سوی مجرای گوارشی کنترل می‌شود.بدین ترتیب، خطر جذب بیش از حد آن و بالطبع تاثیرات منفی آن به حداقل می‌رسد.هنگامی که این مکانیزم ایمنی دچار نقصان گردد، مشکلات مرتبط با سلامتی بروز می‌کنند.در این مقاله به تاثیرات بالقوه مخرب مصرف بیش از حد آن پرداخته می‌شود.آهن چیست؟آهن یکی از…
ادامه مطلب